Imprimir aquesta pàgina

L’Ajuntament de les Borges del Camp aprova l’ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica Destacats

  • mida de la font disminuir la mida de la font disminuir la mida de la font augment de mida de la font augment de mida de la font

fotovoltaicaAmb el vot favorable de tots els grups municipals, el ple del 19 d’octubre del 2020 va aprovar inicialment aquesta ordenança que estableix una regulació municipal que incentiva la implantació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, la qual ha esdevingut definitiva en data 4 de febrer de 2021.

El municipi les Borges del Camp està compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i en l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania. 

En aquest sentit, la nova ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica aporta noves mesures per a incentivar la transició energètica per tal de contribuir en assolir el 50% de participació de les energies renovables en el sistema elèctric català l’any 2030.

Pel que fa a les mesures de promoció, s´estableix una bonificació sobre la quota íntegra de l´Impost sobre Béns Immobles pels béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que compleixin les condicions que determina l’ordenança. Amb caràcter general, la bonificació serà del 50% sobre la quota íntegra de l’IBI.

Per altra banda, les construccions, instal·lacions o obres  en les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, que s’aplicarà sobre la part del Pressupost d’Execució Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. 

Per a consultar el text íntegre d’aquesta ordenança podeu accedir al portal de Govern obert i transparència de l’Ajuntament de les Borges del Camp, a través del següent enllaç https://www.seu-e.cat/ca/web/lesborgesdelcamp/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-reglaments.

Dijous, 25 Febrer 2021 08:49