Imprimir aquesta pàgina

Abelló Cornadó, Josep (1923-1929)

  • mida de la font disminuir la mida de la font disminuir la mida de la font augment de mida de la font augment de mida de la font

Josep Abelló Cornadó

 CONSISTORI MUNICIPAL

Josep Abelló Cornadó,
alcalde

03/10/1923

 

Barra de temps

1923-1924
1924-1929
1929

1923-1924

Abelló Cornadó Josep  Alcalde
Freixas Pàmies Francesc  Regidor
Parés Anglès Ramon  Regidor
Borràs Figueras Bovanentura  Regidor
Borràs Figueras Joan  Regidor
Esquerda Garcia Antoni  Regidor
Miralles Cabré Jaume  Regidor

1924-1929

Abelló Cornadó Josep  Alcalde
Freixas Pàmies Francesc  1r Tinent d'A.
Parés Anglès Ramon  2n Tinent d'A.
Barberà Giol Josep  Regidor
Ciurana Pàmies Francesc  Regidor
Esquerda Garcia Antoni  Regidor
Masip Baiges Joan  Regidor
Miralles Cabré Jaume  Regidor
Ortiga Torà Bonaventura  Regidor

1929

Abelló Cornadó Josep Alcalde
Freixas Pàmies Francesc 1r Tinent d'A.
Esquerda Garcia Antoni 2n Tinent d'A.
Ciurana Pàmies Francesc S1r Tinent d'A.
Miralles Cabré Jaume S2n Tinent d'A.
Borràs Bové Jordi Regidor
Borràs Teixidó Josep Regidor
Casals Pi Josep Regidor
Figueras Trill Francesc Regidor
Masip Baiges Joan Regidor
Ortiga Torà Bonaventura Regidor
Barberà Huguet Pere Regidor Sup.
Borràs Bosch Anton Regidor Sup.
Cabré Bosch Joan Regidor Sup.
Cabré Bosch Joaquim Regidor Sup.
Ciurana Sedó Joan Regidor Sup.
Malapeira Ferran Francesc Regidor Sup.
Manchó Rabascall Josep M. Regidor Sup.
Martorell Masip Anton Regidor Sup.
Montpeó Juncosa Josep Regidor Sup.
Parés Giol Pere Regidor Sup.
Trill Masip Jaume Regidor Sup.