Imprimir aquesta pàgina

Daroca Ciurana, Salvador (1979-1983)

  • mida de la font disminuir la mida de la font disminuir la mida de la font augment de mida de la font augment de mida de la font

Salvador Daroca Ciurana

 

CONSISTORI MUNICIPAL

Salvador Daroca Ciurana,
alcalde

19/03/1979

Barra de temps

 

1979-1983

Gràfic consistori

 

Daroca Ciurana Salvador    Alcalde CIU
Jové Hortoneda Ferran    Tinent d'A. CIU
Alberich Pujol Santi    Regidor UCD
Borràs Figueras Victorí *(1979-1981)  Regidor CIU
Ciurana Arbós Ramon    Regidor CIU
Flecha Vaca Anton    Regidor PSC-PSOE
Jasans Mestre Anton    Regidor PSC-PSOE
Juncosa Cabré Jordi *(1979-1980)  Regidor UCD
Llauradó Moragas Genís    Regidor PSC-PSOE
____________________________      
Solé Sans Enric *(1981-1983)  Regidor CIU
Sala Folch Maties *(1980-1983)  Regidor UCD