Francesc Sans Baiges

Alcalde

Nomenat el 21/12/1939


Comissió gestora municipal

Francesc Sans Baiges Alcalde
Joan Borràs Freixas Gestor
Joan Cabré Bosch Gestor
Pere Casals Guinovart Gestor
Oleguer Català Borràs Gestor
Joan Pàmies Bosch Gestor
Domingo Vilà Perelló Gestor