El tiempo - Tutiempo.net

Eleccions municipals

Participació en les eleccions municipals. Clica sobre cada any per obtenir més informació dels resultats electorals.

77.99%

70,05%

74,21%

74,78%

81,35%

82,81%

81,70%

74,50%

86,79%

74,50%

82,16%