Oficina Virtual de Tràmits

Tràmits

A l'oficina virtual trobaràs tota la informació necessària per poder realitzar tramitacions oficials i/o consultes a través d'internet.

Tràmits online


Els tràmits per internet representen un estalvi de temps i desplaçaments, ja que no cal que ens personem a les oficines.

Aquests es poden fer les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i són tant segurs i veraços com en l'atenció personal.

Per fer tràmits virtuals ens cal un identificador digital que garanteixi la nostra identitat a Internet i asseguri la integritat i confidencialitat.

Aquest servei és un canal paral·lel al presencial.

Des dels Ajuntaments, juntament amb el Consell Comarcal, la Diputació de Tarragona i el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, es treballa per ampliar progressivament els serveis que es poden oferir a través de l'Oficina Virtual. Uns serveis que creixeran també gràcies a la interconnexió de les diferents administracions.

Què necessito per poder tramitar electrònicament?

Per a realitzar tràmits com a persona física haureu de disposar d'idCAT Mòbil o d'un certificat digital com l'idCAT.

Si sou empresa necessitareu un certificat digital d'una autoritat certificadora qualificada (FNMT, Camerfirma, etc).

Què és la Seu Electrònica?

Es defineix com "l'adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions mitjançant la qual les administracions públiques difonen informació i presten serveis".

Les seus electròniques han de fer servir, per identificar-se i garantir la comunicació segura amb elles i a través d'elles, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de dispositiu segur o mitjà equivalent.

Altrament, la seu electrònica ha d'estar dotada de les eines de signatura electrònica que permetin garantir la identificació dels subjectes que hi accedeixen, per fer tràmits electrònics o per obtenir informació sobre els procediments en què siguin interessats, així com per garantir la integritat, la confidencialitat i la seguretat dels tràmits.

Per tant, la seu electrònica es configura com un espai virtual segur en el qual el ciutadà por exercir el seu dret a la comunicació amb l'administració pública per mitjans electrònics i realitzar tràmits administratius. És a dir, la seu electrònica és una oficina virtual de l'administració titular que possibilita l'accés a la informació i la realització de tràmits sense limitacions horàries i sense desplaçament i d'una manera segura.

Seu Electrònica de l’Ajuntament

Què és una notificació electrònica i com accedeixo?

Consisteix en una comunicació formal, personal i, com el mateix nom indica, per mitjans electrònics, que es fa a una persona del contingut d'un acte administratiu que afecta els seus drets i interessos.

Mitjançant el següent enllaç podreu accedir a les vostres notificacions electròniques, necessitareu disposar d'idCAT Mòbil o d'un certificat digital com l'idCAT. Si sou empresa necessitareu un certificat digital d'una autoritat certificadora qualificada (FNMT, Camerfirma, etc.)

Accés a la plataforma de notificacions electròniques

També podreu accedir des de la vostra carpeta ciutadana.

Com accedir a la teva carpeta ciutadana?

Accedint a la teva carpeta ciutadana podràs consultar:

  • Tots els teus tràmits i actuacions realitzats amb qualsevol administració
  • Consultar les teves dades personals i saber l'ús que en fan les administracions públiques

Accés a la carpeta ciutadana

Podràs accedir, tant amb idCAT Mòbil com amb certificat digital.

Més informació

El certificat digital és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones físiques i jurídiques a Internet, assegura la seguretat, integritat i confidencialitat de les operacions realitzades, i permet signar documents electrònics i formularis web.

Si et una persona física, al Consell Comarcal del Baix Camp o a l'Ajuntament de les Borges del Camp, com a Entitats de Registre idCAT, podràs obtenir el certificats següents:

Si ets una empresa (persona jurídica), necessitaràs aquest altre tipus de certificat:

Com puc crear una factura electrònica?

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l'Administració és Facturae, segons l'Ordre PRE/2971/2007. Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.

En el següent enllaç trobareu informació referent a la creació de e-factura:

Com crear una factura electrònica

A continuació s'indiquen els codis DIR3 de l’Ajuntament:

Unitat Tramitadora: L01430311
Oficina Comptable: L01430311
Òrgan Gestor: L01430311

Com enviar una factura electrònica?

La bústia de lliurament és genèrica per a tots els ens adherits a l'e.FACT:

https://efact.eacat.cat/bustia

En el següent enllaç trobareu informació referent a com enviar una e-factura:

Com enviar una factura electrònica

Com consultar el seu estat?

En el següent enllaç trobareu informació referent a la consulta d'una e-factura:

Com consultar l’estat d’una factura

En el següent enllaç trobareu informació referent a la consulta d'una e-factura:

Què signifiquen els estats de la e-factura que informa l'e.FACT?

Consulta el significat dels estats de la factura electrònica

Més informació sobre les e-factures

Com presentar una oferta amb Sobre Digital?

Seguint les indicacions d'aquest vídeo, podeu realitzar la presentació d'una oferta via Sobre Digital.

Vídeo: Com presentar una oferta amb sobre Digital

Com presentar una oferta per presentació telemàtica d'ofertes?

Seguint aquesta guia, podeu fer la presentació d'una oferta via presentació telemàtica d'ofertes.

Guia d'ús: Presentació telemàtica d’ofertes