El tiempo - Tutiempo.net

Canvi de domicili dins el mateix municipi

Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

 • Qui el pot demanar:
  Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)
 • Canals de tramitació
 • Quan es pot sol·licitar:
  Durant tot l'any
 • Preu:
  Gratuït
 • Documentació necessària:

  Documents identificatius de la/les persona/es que realitzen el canvi de domicili (original o fotocòpia):

  -Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  -Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
  -Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
  -Menors d'edat casats: a més, llibre de família.

  Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

  - Si a l'habitatge és de propietat o de lloguer: escriptura de propietat o el  contracte de lloguer en cada cas. 
  - Si l’habitatge no és de propietat ni de lloguer, o bé el lloguer a nom d’una altra persona és necessari aportar l’autorització del propietari de l’habitatge.

 • Termini de resolució:
  La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

botoetauler

botoenotum

botoetram