Xavier Rofes Batista

Alcalde

Nomenat el 23/05/1983


Consistori municipal

Xavier Rofes Batista Alcalde CIU
Ferran Jové Hortoneda Tinent d'A. CIU
Josep M. Tost Gispert Regidor PSC-PSOE
Josep Andreu Llaberia Regidor AP
Maria Boqué Pedrol Regidor PSC-PSOE
Anton Jasans Mestre Regidor PSC-PSOE
Josep Nogués Calvo Regidor CIU
Robert Ortiga Salvadó Regidor CIU
Joan Pàmies Rebascall Regidor AP
Joan Toset Pielias Regidor CIU