El registre civil és una funció administrativa que té per objectiu deixar constància dels fets o actes relatiu a l'estat civil de les persones naturals i altres que les lleis li encomanin.

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:

Dilluna a divendres de 9 a 13h

SERVEIS QUE S'OFEREIXEN:
 • Inscripcions de naixement, matrimoni, defunció
 • Certificacions literals de les inscripcions
 • Certificació per obtenció del DNI
 • Expedició de Llibres de Família
 • Trasllats d'inscripció
 • Expedients de matrimoni i celebracions de matrimoni
 • Inscripcions marginals
 • Substitució del nom al català
 • Expedient de rectificació d'error
 • Fe de vida i estat
 • Totes les actuacions relatives al registre civil són gratuïtes (Llei 25/1986 de 24 de desembre).
Registre Civil de les Borges del Camp
Plaça de l'Esglesia, 3
43350 Les Borges del Camp
977817000
registrocivil.borgesdelcamp@justicia.es