idCAT

L'idCATés un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet i que permet operar amb diferents administracions. A més, assegura la integritat de les dades que les persones interessades vulguin enviar, així com la seva confidencialitat, ja que està emès per l'Agència Catalana de Certificació-CATCert.