Maties de Vall Llaberia

Alcalde

1850-1851
1852-1853
1863-1864

No es disposa informació de la composició del Consistori Municipal.