Serveis Socials

Els departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp és el departament encarregat de garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans de la comarca a través de la prestació directa de serveis, el desenvolupament de les capacitats personals i amb la concessió de determinades ajudes econòmiques o altres petites subvencions.

Residència Mare de Déu de la Riera

La Residència Mare de Déu de la Riera és una residència municipal per a la gent gran, promoguda per l’Ajuntament i regida per un Patronat. La seva ubicació, les característiques arquitectòniques i funcionals i l’organització interna, fan de la Residència Mare de Déu de la Riera una llar acollidora per a totes les persones grans que requereixin una atenció personalitzada.

Centre obert "L'univers"

El centre obert L'Univers és un servei diürn que té una tasca preventiva, fora de l'horari escolar, que dona suport, estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'hàbits d'aprenentatge bàsics i l'esbarjo.