Vés al contingut

Convocatòria de sessió ordinària del ple

Es convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a l'Auditori del Centre Cultural Serè el proper dijous dia 22 de setembre de 2022 a les 19.00h.

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ D'ACTES DE SESSIONS ANTERIORS

     1. Ple ordinari de 28 de juliol de 2022

     2. Ple extraordinari d'11 d'agost de 2022

DACIÓ EN COMPTE

     3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 256 al núm. 355 de 2022

SERVEIS ECONÒMICS

     4.  Aprovació Pressupost General de l'Ajuntament de les Borges del Camp, exercici 2023

     5.  Expedient de concertació d’una operació de préstec a llarg termini

PERSONAL

     6.  Esmena d'errors de la modificació núm. 3 de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament de Les Borges del Camp

CONTRACTACIÓ

     5.  Aprovació de la modificació del contracte de serveis de gestió de la Llar d'Infants Municipal "Els Eixerits" de Les Borges del Camp

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

INFORME D'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

Comparteix