Vés al contingut

Convocatòria de sessió ordinària del ple

Es convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament el proper dilluns dia 19 de gener de 2023 a les 19.00h. El ple serà retransmès en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

     1. Ple ordinari de 27 de novembre de 2022

DACIÓ EN COMPTE

     2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 438 de 2022 al núm. 15 de 2023

URBANISME

     3. Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 2 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Les Borges del Camp relativa a la reordenació dels sistemes d'equipaments i zona verda al SUD 1

CONVENI     

     4. Aprovació del conveni marc de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en relació al servei municipal de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys del Consell Comarcal Baix Camp  

PERSONAL

     5. Aprovació de la modificació núm. 1 de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Organisme Autònom Patronat Municipal Residència Mare de Déu de la Riera

     6. Aprovació de l'increment retributiu del 2,5% del personal al servei de l'Ajuntament de Les Borges del Camp i dels Organismes Autònoms dependents, previst a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

INFORME D'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

Comparteix